ประวัติของเรา
Have a question?
e-mail to us anytime
santhai6@hotmail.com
or call us:
+66 (0)34 466471-3
skype:gz12free

ประวัติของเรา
 

         HENGTAI THERMAL FORMING GROUP ---- บริษัท ซานไทย พี แอนด์ เอส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 88/8-10 หมู่3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ดำเนินการและประกอบธุรกิจอยู่ที่  88/8-10 หมู่3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ซึ่งการคมนาคม ไปมาสะดวก ภายในโรงงานกว้างขวาง   ตัวโรงงานมีพื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร  มีความ-สะอาดและโล่งโปร่งได้มาตรฐาน  รายผลิตขึ้นรูปและไดคัท  ตั้งอยู่ในโรงงานไร้ฝุ่นละออง  ได้สั่ง-สมประสบการณ์ในการผลิต  และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขึ้นรูปคอร์โมฟอร์ม  จนมีความชำ-นาญมาเป็นเวลาร่วมสิบกว่าปีมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นนำในการผลิตที่ทันสมัย มีผลผลิตเป็นจำ-นวนหลักพันตันต่อปี   และนับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงงานที่ชำนาญในการขึ้นรูปพลาสติกในประเทศไทย
 วัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท ซานไทย พี แอนด์ เอส จำกัด เน้นเรื่องคุณภาพและการบริการเป็นอันดับ1”เราขอขอบพระคุณบรรดาลูกค้าทุกท่านทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ได้ให้การอุดหนุน และสนับสนุน   ตลอดจนให้ความห่วงใยต่อในเครือ  HENGTAI ด้วยดีตลอดมา   เราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นโรงงาน หรือนักธุรกิจให้มาร่วมปรึกษาหารือและร่วมมือทำงานด้วยกัน

-รับขึ้นรูปบริชเตอร์แพ็ค,สไลด์แพ็คด้วยพลาสติก PVC,PET,PS,PP
-ผลิตงานขึ้นรูปและไดคัทต่างๆ เช่น กล่องกลม,กล่องสี่เหลี่ยม

-งานพิมพ์ซิลสกรีน,ออฟเซพ  ออกแบบแม่พิมพ์